A fekvőhengeres dupla falú tartályok és az állóhengeres kettős fenekű tartályok esetében nem szükséges a ciklusonkénti belső tisztítás elvégzése, amennyiben a tartály belső szerkezeti vizsgálata szivárgás ellenőrzéssel történik. A többi esetben viszont a tartálytisztítás kötelező.

Tartálytisztítás jogi szabályozása

Tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak a Hatóság által nyilvántartásba vett szervezet végezheti.

A tárolótartály megszüntetése előtt a tárolótartályt (tárolótartályokat) ki kell tisztíttatni. A tisztítást, valamint a megszüntetést a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti.
4.7.1.2.2.1. A tartály tisztítása során keletkező szennyezett anyagmaradványokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell kezelni.
4.7.1.2.2.2. A tartálytisztításkor használt eszközök – beleértve a ventilátorokat is – villamos berendezéseinek védettsége feleljen meg a tartály robbanásveszélyességi besorolásának
4.7.1.2.2.3. A tisztítással kapcsolatos műveletek végzése során be kell tartani a beszállással járó tevékenység végzésének munkavédelmi követelményeit az MSZ-09-57.0033:1990 [Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei] szabvány alapján. 4.7.1.2.2.4. A tartály tisztításakor keletkező anyagokat a környezetre veszélyes hulladékként kell kezelni.

ÉRDEKLŐDJÖN MOST

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Tárgy

Üzenet